เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุมกิจกรรมงานสมัชชาจังหวัดสงขลา : วันพลเมืองสงขลาปี ๒๕๖๔
28 ก.ย. 64 14:43 น. 314 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์  โสพิกุล พนักงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมกิจกรรมงานสมัชชาจังหวัดสงขลา : วันพลเมืองสงขลาปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting