เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 64 10:27 น. 291 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา