เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (Live) รายการ “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาเอกชน” สองปี บนเก้าอี้เลขาธิการ กช.
21 ก.ย. 64 12:57 น. 37 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (Live) รายการ “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาเอกชน” สองปีบนเก้าอี้เลขาธิการ กช. โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ร่วมพบปะชาวการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป โดยรับชมผ่าน โปรแกรม Zoom