การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
11 เม.ย. 61 03:00 น. 555 ครั้ง

วันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา และ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้