เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
8 ก.ย. 64 16:57 น. 207 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  นางพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็ชรมั่ง พนักงานจัดการงานบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อติดตามการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)