เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานประชาสัมพันธ์) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6 ก.ย. 64 12:57 น. 221 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายปรัชญา รุ่งเรือง พนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 -7  กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด