เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (งานนิติการ) เข้าร่วมประชุมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
19 ส.ค. 64 10:35 น. 269 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาววีรวัลย์  คทายุทธและ นายปัญญวุธ เหล่าเจริญ พนักงานด้านกฎหมาย กลุ่มอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม และห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผ่านระบบ Online โปรแกรม Google meet)