กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
14 ต.ค. 63 15:42 น. 951 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ได้มอบหมายให้ นางจิราวรรณ หิรัญวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กำกับติดตาม ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา อำเภอเทพา และโรงเรียนทรัพย์ธานี อำเภอจะนะ จากการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้ง2 โรงเรียนได้รับอุปกรณ์ครบและทางบริษัทได้มีการแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นแล้ว