นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.สงขลา เข้าร่วมการจัดประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9 ก.ย. 63 18:53 น. 840 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวัชรชัย สังข์แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ "การจัดประชุมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานฯ

ภาพ/ข่าว นายวัชรชัย สังข์แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์