เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ร่วมการประชุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ก.ย. 63 18:50 น. 620 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล และนางสาวศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการ ประชุมพร้อมทั้งบรรยายและแนะแนวทางการปฏิบัติงาน

ภาา / ข่าว นางสาวกานต์พิชชา เกตุมงคล นักวิชาการพัสดุ