เจ้าหน้าที่​ สช.จ.สงขลา​ ร่วมประชุมติดตามโครงการ​สร้างและส่งเสริม​การเป็น​พลเมือง​ดีตาม​รอ​ยพระ​ยุคลบาท​
10 ก.ค. 63 18:59 น. 712 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางพัทธนันท์  ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวสุนิตา  หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กิจกรรม "เช็คอินคนดีบอกสังคม"

 

ภาพ/ข่าว  สุนิตา หมัดอะดั้ม นัก​วิชา​การศึกษา​ชำนา​ญ​การ​