นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.สงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"
23 มิ.ย. 63 15:46 น. 815 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม และครูใหญ่ไทยคอม (นายสุรินทร์ นุ่นแก้ว) เป็นวิทยากร

 

ภาพ/ข่าว นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการ​คอมพิวเตอร์​