นางจิราวรรณ  หิรัญวงษ์ ผอ.สช.อ.เทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์และโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา
28 เม.ย. 63 09:27 น. 860 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารเรียน โดยนางจิราวรรณ  หิรัญวงษ์ ผอ.สช.อ.เทพา ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลานำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์และโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญาเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

ภาพ/ข่าว ณัฐพรรณ รินวงษ์ นักวิชาการศึกษา