คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารเรียนของโรงเรียนบาโงบดูรียันอิสลามศึกษา และโรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์ อ.สะบ้าย้อย
21 เม.ย. 63 15:12 น. 837 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 เมษายน 63 นางสาวมูนาดา หมัดอะดั้ม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม พร้อม จนท. สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารเรียนของโรงเรียนบาโงบดูรียันอิสลามศึกษา และโรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์อ.สะบ้าย้อย ขอเพิ่มอาคารเรียน

ภาพ/ข่าว นางณัฐพรรณ กายพันธ์ นักวิชาการศึกษา