นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 มี.ค. 63 15:31 น. 867 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว และนางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

ภาพ/ข่าว นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน