หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรการสร้างการรับรู้เรื่องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนร่วมกับศูนย์เครือข่ายที่ 2 อัฏฐมิตร
28 ก.พ. 63 16:20 น. 711 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้ร่วมสร้างการรับรู้เรื่องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนร่วมกับศูนย์เครือข่ายที่ 2 อัฏฐมิตร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน : EMNC ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา