หัวหน้ากลุ่ม​ส่งเสริม​การ​จัดการ​ศึกษา​ สช.สงขลาร่วมสร้างการรับรู้เรื่องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนร่วมกับศูนย์เครือข่ายที่ 4 สมิหลา
26 ก.พ. 63 16:14 น. 397 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.สช.จ.สงขลา ให้ร่วมสร้างการรับรู้เรื่องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนร่วมกับศูนย์เครือข่ายที่ 4 สมิหลา ภายใต้โครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน : EMNC ณ โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว​ นางสาวศิริวรรณ​ แหยะเจริญ​ นักวิชาการ​ศึกษา​