เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
11 ก.พ. 63 08:30 น. 657 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา คณะกรรมการชุด 1และ3  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และฟังเทศน์ เวียนเทียน ณ วัดโรงวาส ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา