เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สช.สงขลา ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
30 ม.ค. 63 10:34 น. 657 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

30 มกราคม 2563 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสงค์ ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ที่6/2563 ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 4 โรง คือ รร.ดารุลมูญาฮีดีนวิทยา , รร.พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ,รร.สามัคคีศาสน์วิทยาและ รร.พะตงวิทยามูลนิธิ

ภาพ/ข่าว นางสาวพัชรีพร บุญธรรมโม นักวิชาการเงินและบัญชี