เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 9
10 ม.ค. 63 16:08 น. 512 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ (4 ม.ค.63) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานนในพิธีเปิด จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา