เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวด 3 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์
10 ม.ค. 63 16:05 น. 353 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 658/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หมวด 3 ของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา