นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในภาคใต้เชิงบูรณาการภาคีความร่วมมือ
10 ม.ค. 63 16:01 น. 764 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในภาคใต้เชิงบูรณาการภาคีความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ/ข่าว  นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน