นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 ธ.ค. 62 15:59 น. 546 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว และนางสาวแวยะห์ อิสมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุม

ภาพ/ข่าว นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน