เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
23 ธ.ค. 62 16:08 น. 456 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สมศ. (ม.ราชภัฏสงขลา) ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 500 คน จากร.ร.ในสังกัด สพฐ. และ สช.

โดย นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ  ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” ร่วมกับผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว สุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา