เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลขอบข่าย/ภาระงาน การวิธีดำเนินของกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
11 ธ.ค. 62 13:49 น. 533 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

นายวรเชษฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลขอบข่าย/ภาระงาน การวิธีดำเนินของกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ