กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมประจำเดือน พ.ย 2562
18 พ.ย. 62 16:41 น. 481 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมประจำเดือน พ.ย 2562 เพื่อติดตาม ทบทวน และร่วมกันแก้ปัญหาการดำเนินงานต่างๆ ที่พบทั้งกับโรงเรียนและอำเภอ พร้อมทั้งพัฒนางานในบางส่วนให้เป็นไปตามจ้อกฎหมายมากที่สุด และร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ในคราวประชุมที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว นางศริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา