เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลาและสช.อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)
13 พ.ย. 62 10:26 น. 860 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา และสช.อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL) ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 2562 ณ ห้องสงขลา บอลลูม โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

ภาพ/ข่าว นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์