หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
30 ต.ค. 62 13:36 น. 557 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวณัฐพรรณ กายพันธ์ นักวิชาการศึกษา