นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "closing ceremony organized by private schools at special zone  association of songkhla"
เมื่อ 10 ต.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายอาคม  สุขาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "closing ceremony organized by private schools at special zone  association of songkhla" ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ /ข่าว นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา