นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "closing ceremony organized by private schools at special zone  association of songkhla"
10 ต.ค. 62 16:15 น. 354 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายอาคม  สุขาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ "closing ceremony organized by private schools at special zone  association of songkhla" ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ /ข่าว นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา