นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาและการประเมินผลโครงการจังหวัดชายแดนใต้
27 ก.ย. 62 15:16 น. 537 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 - 27 กันยายน 2562 นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาและการประเมินผลโครงการจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวแวยะห์ อิสมาแอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน