นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
25 ก.ย. 62 09:24 น. 525 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 - 24 กันยายน 2562 นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา