เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการชุมชนรอบสถานศึกษา ณ ณ โรงเรียนจริยศาสตร์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา
25 ก.ย. 62 09:20 น. 550 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอับดุลร่อซ้าก จิงู  นายมูฮำหมัด สะแลแม และนางสาวนุรฮูดา มามะ ได้รับมอบหมายจากนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ณ โรงเรียนจริยศาสตร์อิสลาม อ.เทพา

ภาพ/ข่าว นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา