เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการชุมชนรอบสถานศึกษา ณ ปอเนาะอิสลาหุดดีน อ.สะบ้าย้อย และโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา
25 ก.ย. 62 09:13 น. 114 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายมูฮำหมัด สะแลแม นายสุชาติ ซิรยานนท์ และนางสาวนุรฮูดา มะมา ได้รับมอบหมายจากนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.สงขลา ให้เข้าร่วมโครงการชุมชนรอบสถานศึกษา ณ ปอเนาะอิสลาหุดดีน อ.สะบ้าย้อย และโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา

ภาพ/ข่าว นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา