นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ภายใต้โครงการTFE และCoaching Teams
เมื่อ 23 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 22-23 กันยายน 2562 น.ส.มูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับภาค ภายใต้โครงการTFE และCoaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี โดยมีโรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมืองสงขลา เข้ารับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการ TFE ในครั้งนี้ด้วย 

ภาพ/ข่าว น.ส.มูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ