นักวิชาการศึกษา สช.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (open class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
เมื่อ 23 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นางสาวนัจมี มะกือจิ และนายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จังหวัดให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (open class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ/ข่าว นางสาวนัจมี มะกือจิ  นักวิชาการศึกษา