นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อ 23 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 19 กันยายน 2562 นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จังหวัดให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ