นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
23 ก.ย. 62 10:25 น. 189 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กันยายน 2562 นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จังหวัดให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (ระดับจังหวัด) ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ