นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
18 ก.ย. 62 16:33 น. 673 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2562 โดยศูนย์ประสานงานและบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่18-20 กันยายน 2562 ณโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน