นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาล และผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562
18 ก.ย. 62 16:29 น. 537 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายวรเชฎฐ์  โชติแก้ว  และนางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาล และผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับฟังการรายงาน

ภาพ/ข่าว นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน