นางวิไล ศิริยา ร่วมประชุมและออกตรวจติดตามโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อ 18 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษาร่วมประชุมและออกตรวจติดตามโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวัน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทับโกบ โรงเรียนบ่อเกดและโรงเรียนวงศ์วิทย

ภาพ/ข่าว นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา