นางวิไล ศิริยา ร่วมประชุมและออกตรวจติดตามโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวัน
18 ก.ย. 62 16:24 น. 117 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษาร่วมประชุมและออกตรวจติดตามโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารกลางวัน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทับโกบ โรงเรียนบ่อเกดและโรงเรียนวงศ์วิทย

ภาพ/ข่าว นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา