เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2562
11 ก.ย. 62 14:58 น. 285 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวนัจมี มะกือจิและนางสาวนูรฮูดา ดามามะ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าวนางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา