นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาของปอเนาะและตาดีกา ณ ศอ.บต.ยะลา
เมื่อ 10 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.สช.สงขลา ให้เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาของปอเนาะและตาดีกา โดยท่า นพลเอกปราการ ชลยุ ทธ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธาน ณ ศอ.บต.ยะลา        

ภาพ/ข่าว นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา