นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุมโครงการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ก.ย. 62 10:12 น. 511 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวภัคธีมา ใบหวัง นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมประชุมโครงการปฎิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา