หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เมื่อ 10 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา