หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
10 ก.ย. 62 09:37 น. 149 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา