นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2563 - 2565)
5 ก.ย. 62 09:00 น. 343 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 30 คน

ภาพ/ข่าว นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน