นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมนิเทศ ติดตาม การขยายผลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)
5 ก.ย. 62 08:58 น. 636 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันนี้ (4/9/62) นายสุชาติ ซิรยานนท์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมนิเทศ ติดตาม (ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา) การขยายผลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประเมินระดับภาค โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จำนวน 3 ท่าน ประเมินในวันนี้ พร้อมทั้งร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สังกัดปกครองท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล6 (อนุบาลในฝัน)

ภาพ/ข่าว  นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา