นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนฯ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
5 ก.ย. 62 08:46 น. 190 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 3-16 ก.ย.62 นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา (ตามคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนฯ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค และดำเนินการสรุปผลการประเมินฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 62 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าวนาง สาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ