นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนฯ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
เมื่อ 5 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 3-16 ก.ย.62 นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา (ตามคำสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนฯ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค และดำเนินการสรุปผลการประเมินฯ ในวันที่ 17 ก.ย. 62 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าวนาง สาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ