เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
3 ก.ย. 62 16:21 น. 635 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 108/2562 ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ภาพ/ข่าว ศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี