เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
เมื่อ 3 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะกรรมการชุดที่ 2 ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 108/2562 ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ภาพ/ข่าว ศิริรัตน์ ทองแกมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี