เจ้าหน้าที่ สช.สงขลา เตรียมความพร้อมและให้กำลังใจโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อ.สะเดา ในการประเมินเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อ 3 ก.ย. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันอังคารที่ 3 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่ สช.สงขลาได้รับมอบหมายจาก นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  เตรียมความพร้อมและให้กำลังใจโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อ.สะเดา ในการประเมินเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว ศิริวรรณ แหยะเจริญ  นักวิชาการศึกษา