เจ้าหน้าที่ สช.สงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการศึกษาของเด็กด้อยโอาสและออกกลางคัน
2 ก.ย. 62 14:36 น. 83 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันนี้ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  นางวิไล ศิริยาและนายมูฮำหมัด สะแลแม ได้รับมอบหมายจากนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการศึกษาของเด็กด้อยโอาสและออกกลางคัน ณ ห้องประชุมห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

ภาพ/ข่าว นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา