กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดตราสารของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาและโรงเรียนจุลสมัย
เมื่อ 19 ส.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดตราสารของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาและโรงเรียนจุลสมัย

ภาพ/ข่าว นางวิไล  ศิริยา นักวิชาการศึกษา