กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดตราสารของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาและโรงเรียนจุลสมัย
19 ส.ค. 62 16:56 น. 88 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงตรวจความพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดตราสารของโรงเรียนศิริพงศ์วิทยาและโรงเรียนจุลสมัย

ภาพ/ข่าว นางวิไล  ศิริยา นักวิชาการศึกษา